ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 707
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. สุรินทร์ 71.50 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน