ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. นครราชสีมา 90.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 82.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 80.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 76.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 73.70 เงิน 13  
14 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 71.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 69.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 67.80 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน