ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 94.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 94.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 93.86 ทอง 4  
5 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 92.56 ทอง 5  
6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 91.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 91.02 ทอง 7  
8 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 90.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.12 ทอง 10  
11 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 89.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 87.97 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 84.46 ทอง 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 84.14 ทอง 14  
15 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 79.14 เงิน 15  
16 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 78.78 เงิน 16  
17 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 77.88 เงิน 17  
18 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 77.30 เงิน 18  
19 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.68 เงิน 19  
20 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72.98 เงิน 20  
21 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.48 เงิน 21  
22 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. กาฬสินธุ์ 70.92 เงิน 22  
23 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 70.56 เงิน 23  
24 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 70.30 เงิน 24  
25 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 69.74 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 69.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 60.72 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน