ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 715
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 82.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 82.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 80.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 78.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 76.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 72.50 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน