ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 716
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม. อุดรธานี 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 78.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 77.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 76.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 74.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 72.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 67.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน