ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 717
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 87.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 81.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 80.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. มุกดาหาร 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 78.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ 77.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 76.80 เงิน 21  
23 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 76.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 75.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.60 เงิน 26  
28 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 73.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 72.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 72.80 เงิน 31  
33 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 71.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. นครราชสีมา 71.80 เงิน 33  
35 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 71.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 70.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 70.80 เงิน 36  
38 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. มหาสารคาม 70.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 68.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 67.20 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66.80 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 66.80 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 66.60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 66.60 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 65.20 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 64.80 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 64.40 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 64.40 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 62.60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 62.20 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 61.80 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 61.40 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 61.20 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 60.80 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน