ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 725
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 84 ทอง 10  
14 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. นครพนม 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 81 ทอง 17  
20 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 81 ทอง 17  
21 โรงเรียนตานีวิทยา สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 21  
25 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 79 เงิน 25  
27 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 78 เงิน 27  
29 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 77 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 76 เงิน 31  
33 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 31  
34 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 31  
35 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 74 เงิน 36  
38 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 74 เงิน 36  
39 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 74 เงิน 36  
40 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. บึงกาฬ 74 เงิน 36  
41 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 74 เงิน 36  
42 โรงเรียนถ่อนวิทยา สพม. หนองคาย 73 เงิน 42  
43 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 73 เงิน 42  
44 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 73 เงิน 42  
45 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 73 เงิน 42  
46 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 73 เงิน 42  
47 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71 เงิน 47  
48 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 70 เงิน 48  
49 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 48  
50 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. อุดรธานี 69 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 69 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 68 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 67 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 66 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 64 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 62 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน