ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 726
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 84.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 83.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.25 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 83.25 ทอง 7  
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 80.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. อุดรธานี 80.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 80.35 ทอง 15  
16 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 78.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78.75 เงิน 18  
20 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. สกลนคร 78.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. อุดรธานี 78.25 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 78.25 เงิน 21  
23 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.25 เงิน 21  
24 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 78.25 เงิน 21  
25 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. หนองคาย 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 77.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.25 เงิน 28  
29 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 76.75 เงิน 30  
31 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 75.25 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 75.25 เงิน 33  
35 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร 75.25 เงิน 33  
36 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 75.25 เงิน 33  
37 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 75 เงิน 37  
39 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 75 เงิน 37  
40 โรงเรียนเอกปัญญา สพม. กาฬสินธุ์ 74.75 เงิน 40  
41 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 74.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74.25 เงิน 42  
43 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 74 เงิน 43  
44 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 73.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 73.50 เงิน 44  
46 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 73.50 เงิน 44  
47 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 69.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. นครราชสีมา 69 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 68.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 68.25 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 68 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67.50 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 67 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 66.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 66 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 65.50 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 65 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 64.50 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. นครราชสีมา 64 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 63.50 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน