ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. ขอนแก่น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. สุรินทร์ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. อุดรธานี 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนธาตุศรีนคร สพม. สุรินทร์ 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. สกลนคร 86 ทอง 7  
11 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. บึงกาฬ 86 ทอง 7  
12 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม. อุดรธานี 86 ทอง 7  
13 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. มหาสารคาม 86 ทอง 7  
14 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. ชัยภูมิ 74 เงิน 17  
20 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. สุรินทร์ 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 71 เงิน 21  
24 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 65 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 65 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. อุดรธานี 64 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 64 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน