ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. นครพนม 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม. บึงกาฬ 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 5  
8 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 5  
9 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 5  
10 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. ร้อยเอ็ด 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 12  
15 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 15  
18 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 85 ทอง 15  
19 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. ชัยภูมิ 85 ทอง 15  
20 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 84 ทอง 20  
23 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. อุดรธานี 84 ทอง 20  
24 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 82 ทอง 27  
29 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 27  
30 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. อุดรธานี 82 ทอง 27  
31 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 81 ทอง 31  
33 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. มุกดาหาร 81 ทอง 31  
34 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 81 ทอง 31  
35 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 81 ทอง 31  
36 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 31  
37 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 37  
40 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 37  
41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 37  
42 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 37  
43 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 37  
44 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 80 ทอง 37  
45 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80 ทอง 37  
46 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 80 ทอง 37  
47 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 80 ทอง 37  
48 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. ขอนแก่น 79 เงิน 48  
49 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 79 เงิน 48  
50 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 79 เงิน 48  
51 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. ขอนแก่น 79 เงิน 48  
52 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 79 เงิน 48  
53 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 79 เงิน 48  
54 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม. สุรินทร์ 79 เงิน 48  
55 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 79 เงิน 48  
56 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 56  
57 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 56  
58 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 77 เงิน 58  
59 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77 เงิน 58  
60 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 76 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน