ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. สกลนคร 94.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 91.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 90.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 90.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 90.30 ทอง 12  
14 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 90.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.90 ทอง 15  
16 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 89.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอ็ด 89.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 88.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 87.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 87.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 87.10 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 86.70 ทอง 23  
24 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.70 ทอง 25  
26 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 85.30 ทอง 26  
27 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. อุดรธานี 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.90 ทอง 28  
29 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. ขอนแก่น 84.70 ทอง 29  
30 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 84.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 84.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพม. สกลนคร 84.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. ชัยภูมิ 84.10 ทอง 33  
34 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม. อุดรธานี 83.90 ทอง 34  
35 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. นครราชสีมา 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. สุรินทร์ 82.90 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. ชัยภูมิ 82.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพม. นครพนม 82.80 ทอง 39  
41 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.50 ทอง 41  
42 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 80.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สพม. สุรินทร์ 79.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 79.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 78.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. มุกดาหาร 73.50 เงิน 46  
47 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 69.20 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน