ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 97.44 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซกา สพม. บึงกาฬ 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 95.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 94.24 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 93.76 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำม่วง สพม. กาฬสินธุ์ 93.18 ทอง 8  
9 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. อุดรธานี 92.72 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 92.34 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 91.78 ทอง 11  
12 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 91.34 ทอง 12  
13 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. ขอนแก่น 90.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 90.04 ทอง 14  
15 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. อุดรธานี 89.44 ทอง 15  
16 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 88.58 ทอง 17  
18 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.86 ทอง 18  
19 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. ขอนแก่น 86.86 ทอง 19  
20 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 86.42 ทอง 20  
21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 86.08 ทอง 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. สกลนคร 85.76 ทอง 22  
23 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.44 ทอง 23  
24 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด 85.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 84.94 ทอง 25  
26 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.66 ทอง 26  
27 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 84.36 ทอง 27  
28 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.06 ทอง 28  
29 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 83.74 ทอง 29  
30 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 83.42 ทอง 30  
31 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.08 ทอง 31  
32 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 82.90 ทอง 32  
33 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.42 ทอง 34  
35 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. ขอนแก่น 82.10 ทอง 35  
36 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 81.76 ทอง 36  
37 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 81.28 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 80.82 ทอง 38  
39 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. มหาสารคาม 80.10 ทอง 39  
40 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. สุรินทร์ 79.06 เงิน 40  
41 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.54 เงิน 41  
42 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 77.92 เงิน 42  
43 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 76.74 เงิน 43  
44 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. มุกดาหาร 76.14 เงิน 44  
45 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. ชัยภูมิ 75.42 เงิน 45  
46 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 74.34 เงิน 46  
47 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 73.26 เงิน 47  
48 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. สุรินทร์ 68.84 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. หนองคาย 68.16 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. สุรินทร์ 68.10 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ - -  
52 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน