ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 97.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 95.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. บึงกาฬ 94.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 94.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 93.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. หนองคาย 92.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 91.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 90.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 90.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 89.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 89.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 88.70 ทอง 16  
17 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. สกลนคร 88.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 87.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.26 ทอง 20  
21 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.96 ทอง 21  
22 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. อุดรธานี 86.72 ทอง 22  
23 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 86.34 ทอง 23  
24 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.06 ทอง 24  
25 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.56 ทอง 25  
26 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.46 ทอง 26  
27 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.46 ทอง 27  
28 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.96 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 79.16 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. ชัยภูมิ 78.10 เงิน 30  
31 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 77.36 เงิน 31  
32 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 76.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.76 เงิน 33  
34 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สพม. สุรินทร์ 74.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 68.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 68.10 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 67.36 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน