ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 793
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 96.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 95.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 94.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. ขอนแก่น 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 93.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. หนองคาย 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. นครพนม 91.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 91 ทอง 15  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 90.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. นครพนม 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 89.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 86.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 85.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 84.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ชัยภูมิ 82.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.50 ทอง 28  
30 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 82 ทอง 30  
32 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 82 ทอง 30  
33 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. มุกดาหาร 82 ทอง 30  
34 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. สุรินทร์ 82 ทอง 30  
35 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 30  
36 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. อุดรธานี 82 ทอง 30  
37 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 30  
38 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 30  
39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 39  
40 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 81 ทอง 39  
41 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนเซกา สพม. บึงกาฬ 77 เงิน 42  
43 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 43  
44 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 43  
45 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา สพม. สุรินทร์ 76 เงิน 43  
46 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 75 เงิน 46  
47 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 72 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ - -  
49 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ - -  
50 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน