ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 94.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 94.80 ทอง 4  
7 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 94.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 94.60 ทอง 7  
10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.60 ทอง 7  
11 โรงเรียนธาตุพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 94 ทอง 11  
12 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง 11  
13 โรงเรียนเซกา สพม. บึงกาฬ 94 ทอง 11  
14 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง 11  
15 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 94 ทอง 11  
16 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 92.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 92.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. ชัยภูมิ 92.40 ทอง 16  
19 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 92.40 ทอง 16  
20 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 92.40 ทอง 16  
21 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 92.40 ทอง 16  
22 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. สกลนคร 92.40 ทอง 16  
23 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 90.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 90.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร สพม. อุดรธานี 90.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 89.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 88.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 86.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 85.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 84.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 84.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม. ร้อยเอ็ด 83.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. ขอนแก่น 83.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 83.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 82.40 ทอง 39  
41 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 81.80 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 81.80 ทอง 41  
44 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. นครราชสีมา 81.80 ทอง 41  
45 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม. นครพนม 81.80 ทอง 41  
46 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. นครพนม 81.80 ทอง 41  
47 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 81.80 ทอง 41  
48 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 81.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 81.60 ทอง 48  
50 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 81.60 ทอง 48  
51 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.60 ทอง 48  
52 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 81.60 ทอง 48  
53 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. ชัยภูมิ 81.60 ทอง 48  
54 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 77.40 เงิน 54  
55 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. สุรินทร์ 76 เงิน 55  
56 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 74.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 74.60 เงิน 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน