ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 93.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม. หนองคาย 92.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 91.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 91.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. นครพนม 89.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร 88.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. ร้อยเอ็ด 87.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. นครพนม 86.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. ชัยภูมิ 85.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. ขอนแก่น 82.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 82.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 82.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 82.20 ทอง 24  
27 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 82.20 ทอง 24  
28 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.20 ทอง 24  
29 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.20 ทอง 24  
30 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 81.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. มหาสารคาม 81.20 ทอง 30  
33 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. อุดรธานี 80.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 80.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม. อุดรธานี 80.60 ทอง 33  
36 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. อุดรธานี 78.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 74.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 71.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ สพม. กาฬสินธุ์ 68.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. สุรินทร์ 66.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 65.40 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. มุกดาหาร 60.20 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน