ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 797
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซกา สพม. บึงกาฬ 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 94.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. ชัยภูมิ 94.70 ทอง 4  
6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 94.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 94.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 93.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 92.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 92.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.70 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. ชัยภูมิ 92.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 92.50 ทอง 13  
15 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 92 ทอง 16  
17 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 91.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 90.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 90.10 ทอง 20  
21 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.10 ทอง 20  
22 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 89.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 89.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. สกลนคร 89.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 89.30 ทอง 25  
26 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 89.30 ทอง 25  
27 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. อุดรธานี 87.75 ทอง 27  
28 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. สุรินทร์ 87.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. มุกดาหาร 85.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 85.80 ทอง 29  
31 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 85.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. อุดรธานี 84.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 84.25 ทอง 33  
34 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. ร้อยเอ็ด 83.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 83.30 ทอง 35  
36 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. ขอนแก่น 81.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 79.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 79.40 เงิน 40  
42 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 78.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 78.40 เงิน 43  
45 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 77.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. หนองคาย 77.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 76.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน