ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 798
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 93.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 92.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 91.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. ชัยภูมิ 91.40 ทอง 11  
13 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 91.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. ขอนแก่น 89.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. นครพนม 88.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 88.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 88.80 ทอง 15  
18 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 86.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 86.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 85.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 85.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 84.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. ขอนแก่น 83.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 82.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 81.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. อุดรธานี 81.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 80.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. มหาสารคาม 79.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 78.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 76.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. นครราชสีมา 76.60 เงิน 37  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 74.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน