ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 799
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ชัยภูมิ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทพนุสรณ์ สพม. อุดรธานี 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนช้างบุญวิทยา สพม. สุรินทร์ 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. นครพนม 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 87 ทอง 13  
17 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85 ทอง 17  
20 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85 ทอง 17  
21 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. สุรินทร์ 85 ทอง 17  
22 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 85 ทอง 17  
23 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 85 ทอง 17  
24 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. สกลนคร 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 83 ทอง 24  
27 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 83 ทอง 24  
28 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 83 ทอง 24  
29 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 29  
32 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 81 ทอง 29  
33 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เลย หนองบัวลำภู 81 ทอง 29  
34 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. บึงกาฬ 81 ทอง 29  
35 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 79 เงิน 35  
37 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 79 เงิน 35  
38 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. หนองคาย 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. ขอนแก่น 78 เงิน 38  
40 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 78 เงิน 38  
41 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 41  
42 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. ขอนแก่น 77 เงิน 41  
43 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. ขอนแก่น 77 เงิน 41  
44 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. มหาสารคาม 76 เงิน 44  
45 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 44  
46 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 76 เงิน 44  
47 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 76 เงิน 44  
48 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 48  
49 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 48  
51 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 74 เงิน 51  
52 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 74 เงิน 51  
53 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 74 เงิน 51  
54 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 73 เงิน 54  
55 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73 เงิน 54  
56 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 54  
57 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. นครราชสีมา 72 เงิน 57  
58 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. สกลนคร 72 เงิน 57  
59 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 72 เงิน 57  
60 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71 เงิน 60  
61 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. นครราชสีมา 71 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน