ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. ชัยภูมิ 88.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนผดุงนารี สพม. มหาสารคาม 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. ร้อยเอ็ด 84.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. อุดรธานี 83.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. สุรินทร์ 83.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 82.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 82.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 81.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 80.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 79.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 79.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 79.40 เงิน 26  
28 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 78.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78.40 เงิน 28  
30 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 77.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 77.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 76.20 เงิน 33  
35 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. ชัยภูมิ 76.20 เงิน 33  
36 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. นครราชสีมา 74.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 74.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. นครราชสีมา 67.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 67.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 66.80 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 66.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 66.40 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. นครราชสีมา 66.40 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 66.20 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 66 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 66 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. อุดรธานี 65.80 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 65.40 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 65.40 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 65.20 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 65.20 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 64.80 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64.40 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. หนองคาย 63.80 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 63.80 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. ร้อยเอ็ด 63.60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา 63 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนเซกา สพม. บึงกาฬ 62.20 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน