ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. ขอนแก่น 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 92 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 13  
16 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 89 ทอง 13  
17 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 89 ทอง 13  
18 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 18  
21 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. นครพนม 84 ทอง 24  
27 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 84 ทอง 24  
28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 84 ทอง 24  
29 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 84 ทอง 24  
30 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 24  
31 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. มุกดาหาร 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนนางรอง สพม. บุรีรัมย์ 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 31  
34 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. สกลนคร 82 ทอง 31  
35 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 82 ทอง 31  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 82 ทอง 31  
37 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 37  
40 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 37  
41 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 80 ทอง 37  
42 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกลนคร 80 ทอง 37  
43 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 37  
44 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. มหาสารคาม 80 ทอง 37  
45 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 78 เงิน 45  
46 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 78 เงิน 45  
47 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 76 เงิน 47  
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สพม. หนองคาย 76 เงิน 47  
49 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 74 เงิน 49  
50 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74 เงิน 49  
51 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 74 เงิน 49  
52 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 52  
53 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 72 เงิน 52  
54 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 72 เงิน 52  
55 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 70 เงิน 55  
56 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 70 เงิน 55  
57 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม. บึงกาฬ 69 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. หนองคาย 69 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. สกลนคร 69 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. นครราชสีมา 69 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน