ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. อุดรธานี 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. นครพนม 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 83.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. มหาสารคาม 82.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 81.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 80.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนสิรินธร สพม. สุรินทร์ 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 78.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 77.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 76.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 17  
20 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 76 เงิน 17  
21 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 76 เงิน 17  
22 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 17  
23 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 17  
24 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 76 เงิน 17  
25 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76 เงิน 17  
26 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 76 เงิน 17  
27 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 76 เงิน 17  
28 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 75.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. ขอนแก่น 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. สกลนคร 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 75 เงิน 30  
33 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. ขอนแก่น 74.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 74.60 เงิน 33  
35 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 73.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 72.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. สกลนคร 72.80 เงิน 37  
39 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. สุรินทร์ 72.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนเสิงสาง สพม. นครราชสีมา 72.20 เงิน 39  
41 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. นครราชสีมา 70.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 70.60 เงิน 42  
44 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68.60 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68.20 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 67.80 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนประทาย สพม. นครราชสีมา 66.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 64.20 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 63.20 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 61.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 61.40 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 60.60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 60.60 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 60.20 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. บุรีรัมย์ 60.20 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. นครราชสีมา 60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน