ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 802
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. อุดรธานี 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. อุดรธานี 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 78 เงิน 10  
13 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 77.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 77.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. มุกดาหาร 76.60 เงิน 15  
17 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สุรินทร์ 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 75.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 75.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 75.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนปากช่อง สพม. นครราชสีมา 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 74.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 74.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สพม. ร้อยเอ็ด 74.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 74.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 74.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 73.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 73.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. บุรีรัมย์ 72.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. บึงกาฬ 72.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. สกลนคร 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 72 เงิน 34  
36 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 71.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 71.60 เงิน 36  
38 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 71.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 71.40 เงิน 38  
40 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. นครพนม 71 เงิน 40  
41 โรงเรียนบัวขาว สพม. กาฬสินธุ์ 71 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 70.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 70.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. ขอนแก่น 70.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 70.20 เงิน 45  
47 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 69.80 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 69.60 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. นครราชสีมา 69.40 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 69.40 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69.20 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนกำแพง สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 68.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. สุรินทร์ 68.20 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 67.40 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 67.40 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 67 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา สพม. ชัยภูมิ 66.60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนพล สพม. ขอนแก่น 64.20 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 64 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน