ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 807
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 97.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 93.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. ขอนแก่น 84.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. บึงกาฬ 81.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 77.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 73.70 เงิน 15  
16 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 72.10 เงิน 16  
17 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 67.50 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน