ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 808
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. สุรินทร์ 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 92.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. หนองคาย 92.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. สุรินทร์ 91.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. ชัยภูมิ 91.50 ทอง 10  
12 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 91.17 ทอง 12  
13 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 89.83 ทอง 14  
15 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. นครราชสีมา 89.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 89.17 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 89.17 ทอง 16  
18 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. นครพนม 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 89 ทอง 18  
20 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 18  
21 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.83 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เลย หนองบัวลำภู 88.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 88.50 ทอง 22  
24 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88.50 ทอง 22  
25 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 88.50 ทอง 22  
26 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 88.33 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. อุดรธานี 88.17 ทอง 28  
29 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 88.17 ทอง 28  
30 โรงเรียนสูงเนิน สพม. นครราชสีมา 88.17 ทอง 28  
31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 87.83 ทอง 31  
32 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 87.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.67 ทอง 32  
34 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. อุดรธานี 87.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 87.17 ทอง 35  
36 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 36  
37 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 87 ทอง 36  
38 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 86.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.50 ทอง 38  
40 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 86.33 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. นครราชสีมา 86 ทอง 41  
42 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. มหาสารคาม 86 ทอง 41  
43 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. มุกดาหาร 84.83 ทอง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน