ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. มุกดาหาร 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 88.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. สุรินทร์ 82.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.16 ทอง 6  
7 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 78.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. นครราชสีมา 78.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 76.83 เงิน 10  
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. นครพนม 75.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 73.83 เงิน 13  
14 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สพม. สกลนคร 73.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 73.16 เงิน 15  
16 โรงเรียนราษีไศล สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.83 เงิน 16  
17 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 71.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 70.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 69.66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. ขอนแก่น 68.16 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. กาฬสินธุ์ 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 64.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63.38 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 62.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 61.66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. นครพนม 61.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 60.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 58.83 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 55.66 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 51.66 เข้าร่วม 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน