ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 812
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. ร้อยเอ็ด 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. กาฬสินธุ์ 73.17 เงิน 4  
5 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม. สุรินทร์ 72.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. หนองคาย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน