ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 816
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธาตุพนม สพม. นครพนม 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. มหาสารคาม 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. สกลนคร 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. สกลนคร 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 81.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน