ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 082
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. ร้อยเอ็ด 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. ขอนแก่น 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. นครราชสีมา 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 91.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สุรินทร์ 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. นครราชสีมา 84.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. นครพนม 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เลย หนองบัวลำภู - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน