ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 083
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. สุรินทร์ 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. นครราชสีมา 85.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน