ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. อุดรธานี 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. สกลนคร 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. ขอนแก่น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. นครพนม 96.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. สกลนคร 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. อุดรธานี 95.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 94.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. ร้อยเอ็ด 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองคง สพม. นครราชสีมา 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนร่องคำ สพม. กาฬสินธุ์ 90.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. มหาสารคาม 90.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. ร้อยเอ็ด 90.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบรบือ สพม. มหาสารคาม 90.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 90.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนสิงหวิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 90 ทอง 18  
19 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 89.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. นครราชสีมา 89.70 ทอง 20  
21 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. สุรินทร์ 89.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. สุรินทร์ 89.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 89 ทอง 23  
24 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. อุดรธานี 89 ทอง 23  
25 โรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ 89 ทอง 23  
26 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. นครราชสีมา 89 ทอง 23  
27 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. ชัยภูมิ 88.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. นครราชสีมา 88.70 ทอง 29  
30 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.70 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. สกลนคร 88.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. หนองคาย 88.50 ทอง 31  
33 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 88.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. หนองคาย 88.30 ทอง 33  
35 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88.30 ทอง 33  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 88.30 ทอง 33  
37 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. นครพนม 88.10 ทอง 37  
38 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 38  
39 โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 88 ทอง 38  
40 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด 87.70 ทอง 40  
41 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.70 ทอง 40  
42 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. บุรีรัมย์ 87.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. ชัยภูมิ 87.60 ทอง 42  
44 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 87.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เลย หนองบัวลำภู 87 ทอง 46  
47 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 86.70 ทอง 48  
49 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. บึงกาฬ 86.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 86.50 ทอง 50  
51 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. มหาสารคาม 86.40 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. นครราชสีมา 86.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. กาฬสินธุ์ 86.20 ทอง 52  
54 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. ขอนแก่น 86.10 ทอง 54  
55 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 86 ทอง 55  
56 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.80 ทอง 56  
57 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. มุกดาหาร 85.80 ทอง 56  
58 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 85.70 ทอง 58  
59 โรงเรียนเสนางคนิคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 85.70 ทอง 58  
60 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สุรินทร์ 84.70 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน