ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. ร้อยเอ็ด 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. สุรินทร์ 89.34 ทอง 4  
6 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. อุดรธานี 88.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เลย หนองบัวลำภู 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. สุรินทร์ 87.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. ขอนแก่น 87.34 ทอง 9  
10 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. บุรีรัมย์ 83.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. สุรินทร์ 82.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนแวงพิทยาคม สพม. สกลนคร 82.67 ทอง 12  
15 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. ขอนแก่น 81.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. นครพนม 81.34 ทอง 17  
18 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. นครพนม 79.67 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน