ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. ขอนแก่น 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สพม. สุรินทร์ 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 91.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 91.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สพม. ชัยภูมิ 90.16 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. อุดรธานี 89.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. กาฬสินธุ์ 89.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. มุกดาหาร 89.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม. สุรินทร์ 88.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 87.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.16 ทอง 15  
16 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 85.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
19 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. สุรินทร์ - -  
20 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. สกลนคร - -  
21 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สพม. ร้อยเอ็ด - -  
22 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม - -  
23 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. นครราชสีมา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน