ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 087
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. มุกดาหาร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. บุรีรัมย์ 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. อุดรธานี 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน