ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. นครราชสีมา 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. ชัยภูมิ 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. นครราชสีมา 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. ขอนแก่น 84.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. บุรีรัมย์ 82.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 80.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ สพม. อุดรธานี 80.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. ขอนแก่น 80.60 ทอง 6  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. ร้อยเอ็ด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน