ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. มุกดาหาร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 96.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. ขอนแก่น 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. นครพนม 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. อุดรธานี 93.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 92.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สพม. ชัยภูมิ 91.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. ชัยภูมิ 90.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 89.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. มหาสารคาม 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 87.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 87.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. นครราชสีมา 86.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. บุรีรัมย์ 85.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 84.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนสังขะ สพม. สุรินทร์ 83.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เลย หนองบัวลำภู 82.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนเดชอุดม สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 76.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 75.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 74.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. สกลนคร 67.75 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 62.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน