ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. อุดรธานี 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. นครราชสีมา 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. สกลนคร 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ 93.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. ร้อยเอ็ด 92.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู 91.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. ร้อยเอ็ด 90.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. สกลนคร 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. ขอนแก่น 88.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. กาฬสินธุ์ 86.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. สุรินทร์ 85.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนพุทไธสง สพม. บุรีรัมย์ 83.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. นครราชสีมา 82.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สกลนคร 81.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 80.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78.25 เงิน 20  
21 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สพม. กาฬสินธุ์ 76.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. ขอนแก่น 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เลย หนองบัวลำภู 71.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66.75 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. อุดรธานี 62.25 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. ขอนแก่น - -  
27 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. ร้อยเอ็ด - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน