ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน