ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73.33 เงิน 10  
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.33 เงิน 14  
16 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.67 เงิน 16  
18 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน