ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.33 ทอง 5  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
15 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน