ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
20 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน