ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
10 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
11 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
12 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน