ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
13 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
14 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน