ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน