ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83.66 ทอง 5  
7 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79.66 เงิน 11  
13 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน