ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนน้ำคำวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 84 ทอง 6  
9 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 15  
18 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดโนนคูณวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน