ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนวัดโนนคูณวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน