ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  
22 โรงเรียนวัลลภวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน