ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 66 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 56 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 54 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน