ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่ม : กลุ่ม 1 (ศรีสะเกษ)
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 77 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมารีวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 62 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 60 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 57 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 56 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนรวมสินวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 56 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนวัลลภวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 55 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนวัดโนนคูณวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 54 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 51 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 51 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร 49 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน